OLYMPUS DIGITAL CAMERAmedlemmar_text1-ungdomsfo%cc%88reningar_text

 


NYHETER

”Agenda 2030”

82 svenska organisationer har undertecknat en avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling.

 


Ny förbundsstyrelse

Här kan du se vilka som är ledamöter.

 

Barnkonventionen blir lag 2020

Vi välkomnar regeringens beslut att göra Barnkonventionen till svensk lag.
Det är oerhört viktigt att artikeln om barnets bästa i främsta rummet, respekteras och följs. Alla beslut som rör barn ska ske i samråd med barn, där de ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande. Riksdagens beslut möjliggör för barn och unga i vår verksamhet att vara delaktiga i fler beslutsprocesser som berör de. Men det innebär också ett starkare skydd för barn och unga som utsätts för diskriminering inom den öppna fritidsverksamheten. Det är fantastiskt!

Mediha Ahmadi Pir Hosseinian
Förbundsordförande Fritidsforum

 

Psykisk ohälsa har ökat med över 100 procent på tio år bland unga. Läs Socialstyrelsens rapport.

Hur svårt kan det va´ Rätt att bestämma, över sig själv och sin fria tid, är självklart lika viktig för barn, unga och unga vuxna med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsvariationer som för alla andra. Fritidsforums tidskrift Metod.

 

 

 

Nyhetsarkiv >

 

Följ fritidsforum

Facebook Square Twitter square Youtube square

 

    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER