Vi kallar det för heder

 

Heder

 

Tid 2015-2016

Projektledare Marwa Chebil, Mediha Ahmadi och Lisa Ingestad, Fritidsforum.  

Kontakt Marwa Chebil (marwa.chebil@fritidsforum.se) 08-16 07 29 mobil: 0702-91 79 45 

Bidragsgivare Länsstyrelsen Östergötland 

Medverkande kommuner Skellefteå, Uppsala, Huddinge, Karlstad och Göteborg. 

 

Ungas livsvillkor, i synnerhet flickors utarmas i s.k. utanförskapsområden. Den fria tidens kraft och möjlighet når främst pojkar (Trondheim 2008). Ännu idag finns i samhällsdebatten stereotypisering av vad en mötesplats/fritidsgård bör vara. Debatten handlar om att mötesplatsen ska vara en arena där destruktiva kompisgäng tar plats för att minimera risker att rekryteras in i kriminalitet och extremism. Tanken är att mötesplatsen främst är till för pojkar och att det ska finnas förebyggande insatser där. Forskning ger inte stöd för denna idé. Snarare riskerar detta att göra ont värre. Och vad händer med flickorna när synen på mötesplatsen främst handlar om att arbeta förebyggande med pojkar?

 

Ledare i öppen fritidsverksamhet, fritidsledare, föreningsledare och ungdomsarbete, har behov av ökad kunskap för att möta maskulinitetsnormer som ser flickor som underordnade. Det finns behov av att utveckla förhållningssätt och metoder. Det finns också ett ökat behov av att utveckla samverkansformer och strategier mellan aktörer för det lokala arbetet. Det förutsätter ökad kunskap och förståelse kring ungas synsätt och att unga ges möjlighet att själva ta formuleringsföreträdet. Projektet vill uppnå en bättre grund för det lokala arbetet, för fritidens kraft och möjlighet genom att genomföra lokala dialoger med unga, framför allt pojkar och flickor som lever i en kultur där flickors friutrymme begränsas.


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER