Vi är de man snackar om

 

Vi är dem man snackar om

Tid: 2015-2016, 2016-2018

Projektledare: Lizzie Westman

lizzie.westman@fritidsforum.se

Bidragsgivare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Malmö stad.

 

 

 

 

 

 

Syftet är att ta fram en nationell strategi och handlingsplan i arbetet mot intolerans och rasism med fokus på Islamofobi.

 

Avsikten är att den öppna fritidsverksamheten i samverkan med skolan bättre ska kunna möta problematiken.  För att motverka detta menar vi att det är viktigt att unga inkluderas och representeras i förstudien. Det är detta perspektiv vi saknar i de strategier och handlingsplaner som finns i arbetet inom den öppna fritidsverksamheten och i skolorna för hur man motverkar islamofobi.

 

Vi ser en oroväckande ökning av hatbrott i landet. En färsk FN-rapport riktar kritik mot Sverige, särskilt gällande det ökade antalet hatbrott mot etniska minoriteter. Varje år attackeras moskéer och muslimska samlingslokaler i Sverige. Anmälningarna om islamofobiska hatbrott har ökat med 69 procent på fyra år. Särskilt utsatta är muslimska kvinnor/tjejer som blir attackerade, misshandlade, bespottade och diskriminerade enbart på grund av sin religion och sitt utseende.

 

Oförståelsen för Islam kan även utmynna i att man som muslim blir utsatt för Islamofobiska yttringar. År 2006 kom Otterbeck och Belevander ut med studien Islamofobi. I denna diskuterar de dels begreppet men har samtidigt gjort en undersökning av ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet i Sverige, där de genom enkätundersökningar drar slutsatsen att muslimska ungdomar generellt är mer utsatta för kränkningar än andra ungdomar (Otterbeck & Belevander, 2006).


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER