Självbestämmande, inkludering & hälsa

 

Tid 2013-2016

Projektledare (1) Fredrik Thelander, Fritidsforum och Anette Pettersson DemokratiAkademi (2) Marwa Chebil, Fritidsforum.

Kontakt Marwa Chebil (marwa.chebil@fritidsforum.se)

Bidragsgivare Allmänna Arvsfonden

Medverkande kommuner Skellefteå, Umeå, Farsta, Haninge, Värmdö, Jönköping, Halmstad, Helsingborg.

 

Flyer_SIH_fram

Rätt att bestämma, över sig själv och sin fria tid, är självklart lika viktig för barn, unga och unga vuxna med intellektuella begåvningsnedsättningar samt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som för alla andra.

 

Men, det är idag ingen självklarhet. Studier av hälsa och livskvalitet hos ungdomar i särskolan visar att de trivs sämre med sin fritidssituation än övriga elever. En av orsakerna är dels brister i samverkan med praktiska hinder som ledsagning och färdtjänst. Det handlar också om fritidens utformning och föräldrars kunskap.

Det är ett angeläget utvecklingsområde att främja ungas självbestämmande, inkludering och hälsa i den öppna fritidsverksamheten. Inom projektet skall Fritidsforum ta fram strategier och arbetsmodeller för att överbrygga hinder och främja samverkan över organisatoriska gränser. Vi vill få till bestående förändringsarbete av öppna verksamheter och den fria tiden för unga och unga vuxna med intellektuella begåvningsnedsättningar samt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Det 3-åriga utvecklingsprojektet kommer direkt att beröra närmare 500 ungdomar varav 120 – 240 med intellektuella begåvningsnedsättningar och med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utvecklingsarbetet knyts till 6 – 8 verksamheter i 8 kommuner som är geografiskt spridda i landet.

Målgruppen är framför allt unga med intellektuella begåvningsnedsättningar samt de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett av målen är att främja inkludering för unga med funktionsnedsättning.

 

Syftet är att utveckla fritiden och den öppna fritidsverksamhetens möjligheter att stärka ungas röst och självbestämmande.

 

Fredrik Anette 14< Projektledare är Fredrik Thelander, Fritidsforum, och Anette Pettersson, DemokratiAkademin

 

 

 

 

 

Vi utvecklar metoder, pedagogik och förhållningssätt så att inkludering och hälsa främjas.  Förutsättning för att åstadkomma detta är att strategier och arbetsmodeller utvecklas som överbryggar strukturella och organisatoriska hinder och gränser.

nätbild

Målen är

  • Att utveckla former och forum så att målgruppens röst och självbestämmande stärks samt öka förståelse för demokrati.
  • Att utveckla metoder och förhållningssätt, metodik och pedagogik för de som arbetar och verkar inom fritidsfältet och särskilt i den öppna fritidsverksamheten.
  • Att utveckla strategier, modeller för samverkan som klargör uppdrag och roller.
  • Att arbeta lösningsfokuserat kring samordningsvinster för viktiga samarbetsparter för att ge förutsättningar för det första målet.

 

Medverkande

1. Ungdomens hus, Hamnmagasinet i Umeå

Kontakt: Jan Samuelsson jan.samuelsson@umea.se 090-16 36 25

2. Ungdomens hus, 51:an i Skellefteå

Kontakt: Helen Rönnblom helen.ronnblom@skelleftea.se 070-397 00 95

3. Stråga Fritidsgård i Jönköping

Kontakt: Peter Gunnarsson peter.gunnarsson@jonkoping.se 036-102 359

4. Morris fritidsgård, Hökarängen i Stockholm

Kontakt: Ros-Marie Engström rose-marie.engstrom@stockholm.se 08-508 197 16

5. Jordbrogården i Haninge

Kontakt: Hans Ledstedt hans.ledstedt@haninge.se 08-606 77 00

6. Tomtebo fritidsgård på Värmdö

Kontakt: Jenny Danielsson jenny.danielsson@varmdo.se 08-570 48 223

7. Pålsbo Fritidsgård i Halmstad

Kontakt: Synnöve Christiansson synnove.christiansson@halmstad.se 070-285 36 69

8. Dalhems Fritidsgård i Helsingborg

Kontakt: Lars Olsson lars.olsson@helsingborg.se 042-10 73 74

 

 

nät 2


ARV_logo99x99

    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER