knapp 6Passion & Inkludering (Pi)

 

Tid 2013–2016

Projektledare Marwa Chebil (marwa.chebil@fritidsforum.se) och Lisa Ingestad (lisa.ingestad@fritidsforum.se)

Bidragsgivare Ungdomsstyrelsen

 

Syftet med projektet är att öka ungdomars inflytande och möjligheter. Detta ska göras genom att deltagarna i projektet får bygga nätverk kring gemensamma intressen.

Deltagarna kommer att få genomföra träffar och lokala aktiviteter, ta stöd av sociala medier och även undersöka vilka möjligheterna är att knyta unga från andra länder till nätverket.

Nätverk är en viktig faktor för att kunna utveckla sina förmågor, sociala färdigheter, kontakter och även möjlighet att senare få arbete. Genom projektet får deltagarna möjlighet att själva organisera, ta ansvar för fritidsaktiviteter och utveckla demokratiska beslutsmetoder.

Projektet kommer börja med tre ungdomsföreningar i tre olika områden. Deras särskilda inriktningar är dans, film och eget lärande för att nå sina mål. Några av projektmålen är att deltagarna:

  • Ser att saker är möjliga om man är beredd att satsa.
  • Lär sig hur man söker stöd för egna idéer på mötesplatsen, i kommunen och i samhället i stort.
  • Får möjlighet att lära känna andra ungdomar och ta del av deras verksamhet och erfarenheter om att bygga sin egna fria organisering för att driva idéer.
  • Får erfarenheter av att utveckla sitt engagemang och sina idéer i ett större nätverk.
  • Får kontakter med andra ungdomar nationellt och i förlängningen även internationellt.

    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER