image001

KiD – Kunskapsutveckling i Dialog är ett partnerskap mellan Fritidsforum, Fritidsledarskolorna och Sveriges Kommuner och Landsting.

 

 

 

Kunskapsutveckling i dialog – KiD- är ett partnerskap mellan Fritidsforum, Fritidsledarskolorna i Sverige och Sveriges Kommuner och Landsting samt ett antal regionala kunskapsnoder. Syftet med partnerskapet är att forma en hållbar struktur för kunskapsutveckling som förenar det praktiska och teoretiska fältet genom att skapa förutsättningar för en dialog mellan olika aktörer. Det gör vi genom att driva på forskning och utveckling samt skapa forum för erfarenhetsutbyte och sprida aktuell kunskap.

 

I centrum för dialogen står den öppna ungdomsverksamheten som ska belysas utifrån ett antal olika perspektiv: forskning och utveckling, organisation och styrning samt yrkeskompetens. Centralt är också arbetet med att göra ungas behov synligt och att stödja ungas demokratiska delaktighet i samhället.

 

KiD ska:

 

• vara en viktig part i utvecklingen av öppen fritidsverksamhet/ungas mötesplatser, det vill säga fritidsgårdar, kulturhus för unga, ungdomens hus och liknande verksamheter,

• arbeta med innehåll, former och finansiering för ett utvecklat och hållbart partnerskap,

• stimulera utvecklingen av forum för samverkan kring frågor för kunskapsutvecklingen och fortbildning,

• främja dialog mellan nationella företrädare, andra nätverk och organisationer såsom verksamheter, fritidsledarutbildningar, representanter för högskolor, universitet, kommunal FoU och det civila samhället.

Den regionala och lokala förankringen är i fokus. Förankringen sker genom noder spridda över landet som samlar regionala och lokala intressenter inom praktik, forskning och utbildning med intresse för att gemensamt utveckla förutsättningarna för ungdomsarbete med anknytning till lokala utvecklingsprojekt.

 

 

 

 

 


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER