Bild1Metod är en fördjupande tidskrift – om den fria tiden och mötesplatser – ur ett brett och mångfacetterat spektra.

Fritidsforums tema tidskrift med aktuella ämnen, forskning, utveckling och metoder.

För beställning E-post: kansli@fritidsforum.se
Tel: 08-16 07 25. Postadress: Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm.

Metod #3. Självbestämmande. Inkludering & Hälsa. Hur svårt kan det va… Rätt att bestämma, över sig själv och sin fria tid, är självklart lika viktig för barn, unga och unga vuxna med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsvariationer som för alla andra.

Men, det är idag ingen självklarhet. Studier av hälsa och livskvalitet hos dessa ungdomar visar att de trivs sämre med sin fritidssituation än andra ungdomar. En av orsakerna är brister i samverkan och praktiska hinder som ledsagning och färdtjänst. Det handlar också om fritidens utformning och möjligheter att påverka. Situationen för unga med funktionsnedsättning kan förbättras inom många olika områden. Framförallt när det gäller ungas makt att själva bestämma över sitt liv. Det visar Fritidsforums projekt Självbestämmande. Inkludering & Hälsa.

I det här numret av Metod lyfts exempel på hur ungdomar, personal, och beslutsfattare kan samverka för att få till bestående förändringar med fokus på den fria tiden.

Pris 95,- kr + moms och frakt. Vid fler än 10 ex 10 % rabatt.

 

Metod 1 14 AMetod #2. I mer än tre år har Fritidsforum arbetat med ”Ungdomsinflytande, demokrati och empowerment”. Ett projekt, med stöd av Arvsfonden, som involverade sex fritidsgårdar: Treffen i Gävle, Hässlehus i Borås, Tjängan i Borlänge, Lillån i Örebro, Kulan på Lidingö och Legenden i Gävle. Idén med projektet var att förverkliga ungdomars inflytande och empowerment på fritidsgårdar. Unga som erövrar kunskap om att påverka får redskap att förändra hela samhället. Det är kontentan av erfarenheterna. Läs om projektet i tidskriften ”Metod” nr 2. Här finns beskrivningar, intervjuer och konkreta arbetsmetoder. (Klicka på bilden. En bläddringsbar pdf-tidning öppnas i nytt fönster).

Här kan du ladda ner tidningen som pdf-fil >

 

Metod #1 – Om gränslösa mötesplatser.  Messa, blogga, googla är vardag för barn och unga. Hur har fritids- och ungdomsledarna lyckats fånga den nya verkligheten? Fritidsgården Kulan på Lidingö finns där ute varje kväll på den digitala mötesplatsen. Det handlar också om hur flickorna tagit till sig sociala forum på nätet och är mer utåtriktade och visar större självförtroende där än i riktiga livet.

Beställ temanumret 125 kronor/ex. Porto: 25 kr (20 % rabatt vid beställning av fler än ett ex. då inget ytterligare porto tillkommer).

Medlemmar i Fritidsforum 95 kronor/ex. Porto: 25 kr (25 % rabatt vid beställning av fler än ett ex. då inget ytterligare porto tillkommer). Obs! Medlemsorganisation  i Fritidsforum får ett exemplar utan kostnad.


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER