Fotografier från fritidsgården Kulan. Lidingö, Stockholm.

Enkäten Om ungas mötesplatser riktar sig till anställda inom öppna fritidsverksamheter/mötesplatser.

 

Syftet är att synliggöra och exemplifiera verksamheternas arbete, belysa förändringar och mäta behov och trygghet. Svaren bearbetas och används i arbetet för att stärka fritidsledarens yrkesroll, utveckla utbildningar och lämna korrekt information till beslutsfattare och media samt att stödja forskning med underlag.

 

Till enkäten >>>

 

Hur Enkäten är webbaserad och består av 30 frågor och tar ett par minuter att besvara. Svaren är anonyma. Kryssa för och besvara frågorna. Du kommer inte vidare i enkäten förrän samtliga frågor på den aktuella sidan är kryssade.

 

Vem Verksamhetschefer, enhetschefer, föreståndare, fritidsledare, timledare – anställda inom öppna fritidsverksamheter/ mötesplatser.

 

När Vi behöver få in enkätsvar senast måndagen den 12 januari 2015.


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER