Artiklar publicerade 2018

Med reservation för att äldre länkar upphört.

Validering ska stärka fritidsledare Fritidsledare med minst två års yrkeserfarenhet erbjuds nu en digital validering. Det är Fritidsforum, Kommunal och Nordiskt Valideringsforum som står bakom.

Tonåringar festar hellre hemma än utomhus visar ny doktorsavhandling.

Mediha Pir Hosseinian Fritidsforums nya förbundsordförande.

Näverket för chefer inom öppen fritidsverksamhet träffas i Stockholm 15–16/2. Tema ”Rekrytering av personal, ”Uppdraget” och ”Utveckling av den öppna fritidsverksamheten”.

Psykisk ohälsa har ökat med över 100 procent på tio år bland unga. Läs Socialstyrelsens aktuella rapport.

 

Artiklar publicerade 2017

Med reservation för att äldre länkar upphört.

Det hör inte till vanligheterna att fritidsgårdarna är öppna på julafton. Men på Råslätt i Jönköping är det en självklarhet. För 21:a året i rad är ungdomar välkomna till Stadsgården.

Endast 2 procent av kommunerna har en diskussion i fullmäktige om utsatta barns villkor på skolloven enligt Majblommans nya kommunrapport.

120 000 barn och unga i Stockholmsregionen rör sig över kommungränserna för skolgång, familjeförhållanden och till aktiviteter på fritiden. ”Den geografiska rörligheten är en verklighet för många ungdomar och den måste vi anpassa oss till för att öka möjligheterna till aktiviteter på fritiden”

Norrköpings fritidsgårdar fyller 60 år! År 1957 öppnades fritidsgården T39 på Trädgårdsgatan 39 i Norrköping.

Moppegäng stöds av företag. Moppeåkande ungdomar får bära skuld för mycket i Hemmesta. För några veckor sedan spändes en stålvajer upp där ungdomarna brukar åka. Nu går företag och fritidsledare ihop för att backa killarna och tjejerna.

Livet är en fest Sveriges största fritidsgårdsfestival 26–28 maj. Sundsvalls fritidsgårdar är i full gång med planeringen. Vill din gård vara med? Anmälan senast 1 april.

Stort Grattis till Fritidsforums medlem Demokrati för Barns Framtid Visby, som får stöd med 1 701 174 kr från Arvsfonden för ett integrationscenter på Gotland. Syftet med projektet är att ge nyanlända och svenska barn en aktiv fritid och lära ut om deras rättigheter, icke-mobbning, tolerans och hälsa, samt utveckla en ny arbetsmodell för integration.

 

Artiklar publicerade 2016

Med reservation för att äldre länkar upphört.

Alla Uppsalas fritidsgårdar hbtq-certifieras. Certifieringen är en del i att göra kommunen mer inkluderande och välkomnande för alla, både för medarbetare och för besökare.

Nu kan du ansöka om bidrag från Bångs minne för projekt under år 2017. Stiftelse ger bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning för barn- och ungdomsverksamhet >>>

Årets initiativ 2016. Fritidsbanken har fått ideella sektorns pris för sin utlåningsidé att vara som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Priset delas ut av Forum tillsammans med Vinnova och IBM. Allt började 2013 med att Forshaga skulle ta emot ensamkommande barn. Då uppmärksammades att alla inte hade möjlighet att delta på friluftsdagarna på grund av att de saknade sport- och fritidsutrustning. Där föddes idén till Fritidsbanken >>>

Ungas fritid – tema för regeringens Ungdomspolitiska råd. Fritidsforums Marwa Chebil deltog på rådets senaste möte. Ordförande för rådet är gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, som ansvarar för ungdomspolitiken inom regeringen. På mötet presenterades en kartläggning som visar att det är en liten andel unga i åldern 16–25 år som besöker öppen fritidsverksamhet. Läs mer här >

Nu är det ännu viktigare att vi står upp för alla människors lika värde. Fritidsforums ordförande skriver om valet i USA >>>

Mäster Olofsgården, Hemgården i Gamla Stan (Stockholm), har tilldelats 2016 års Nelson Mandela-pris för sitt projekt Dörren. Stockholms stad delar ut Nelson Mandela-priset till en person, förening eller grupp som gjort en viktig insats för ett mer integrerat Stockholm sedan 1998 >>>

”Främjande ungdomsarbete. Ett verktyg för dig som arbetar i ungdomsinriktad öppen verksamhet”. Ett nytt material från Kunskapscentrum för fritidsledarskap (KC) som nyligen presenterats.

Ungdomar föreningsidrottar allt mindre. Den nedåtgående trenden i barn och ungdomars föreningsidrottande håller i sig. Det gäller för både pojkar och flickor, särskilt äldre ungdomar. Flickor 17–20 år föreningsidrottar minst >>>

Stärkt stöd till Uppsalas fritidsgårdar. Kulturnämnden ökar stödet med 2,6 miljoner kronor till fritidsgårdarna för deras roll i mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar >>>

134.000 barn mellan 6 och 13 år var ensamma hemma i minst en vecka förra sommarlovet. Majblommans senaste rapport tar också upp klyftan mellan barn i Sverige, som blir extra tydlig då sommarlovet kommer och aktiviteter behövs >>>

Allmänna arvsfonden stödjer Fritidsforum med en miljon kronor för projekt ID som ska hjälpa barn och unga med funktionsnedsättning att ta del av internet och sociala medier >>>

Hur känns det att bli utfryst? Vilka mekanismer ligger bakom? Och vad kan vi göra när vi har dömt orättvist? Utställning med utgångspunkt i ungas berättelser på Arbetets museum i Norrköping >>>

Var tredje flicka i socialt utsatta förorter till Stockholm upplever att de kontrolleras ”mycket hårt”, enligt en färsk undersökning >>>

En yrkesetisk kod för fritidsledare har utarbetats av Kunskapscentrum för fritidsledarskap (KC). Ett 30-tal fritidsledare och chefer har arbetat tillsammans under två år för att formulera en medveten etisk grund för arbetet.

Fritidsgårdarna i Uppsala är värd för internationellt demokratiprojekt tillsammans med ungdomar och ledare från Frankrike och Litauen. >>>

En växande grupp barn och ungdomar lever fysiskt inaktiva liv. Hur bra är egentligen idrottsrörelsen och skolan på att få unga att börja idrotta och vilka metoder är effektiva? Centrum för idrottsforskning har fått regeringens uppdrag att studera de minst aktiva barn och ungdomar >>>

Hur påverkas våra barn och unga idag av förändringar i skolan, i samhället, ökad individualisering, nya familjeförhållanden och relationen till föräldrarna? Vid Karlstads universitet pågår forskning om orsakerna till den ökade psykiska ohälsan bland unga >>>

Lunds Ungdoms- & Hemgård. Ett hem för alla tider, åldrar och aktiviteter >>>

Skyddsvärnet har fått avtal med Botkyrka kommun om trygghetsskapande arbete i kommunen. Nu söker man en arbetsledare och fyra trygghetsvärdar. Skyddsvärnet utlyser även en tjänst som enhetschef >>>

 

Artiklar publicerade 2015

Med reservation för att äldre länkar upphört.

Julafton och mellandagarna är det inte många ställen som har öppet, speciellt inte för ungdomar som inte firar jul. Men på flera fritidsgårdar ser det annorlunda ut och på Athena fritidsgård i Umeå är det till och med öppet på julafton >>>

Nära var femte ung vuxen kan tänka sig att bjuda yngre syskon på alkohol >>>

Alkoholkonsumtionen bland unga sjunker i hela Sverige >>>

”Nyckeln” till att stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet skickas till landets alla kommunfullmäktige och landstings-/regionfullmäktige. Bakom initiativet står Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor >>>

Regeringen tar samlat grepp kring arbetet med unga som varken arbetar eller studerar >>>

Fritidsgårdarna på Hisingen i Göteborg ska bli mer normkritiska >>>

”Subkulturen har lärt mig allt”. Känslan av tillhörighet som han själv fann i skateboardåkandet och punkkulturen försöker fritidsledaren Mattias Persson ge de som kommer till Hemgården i Lund. Nu jobbar han för att unga ska förstå styrkan i att organisera sig >>>

Kungsbacka kommun lanserar en helt ny webbplats för unga.Webbplatsen ungikungsbacka.se tar ett brett grepp om frågor som berör unga och är en unik satsning i kommunsverige >>>

Unga svenskar flyttar ofta. Studier, jobb på annan ort och bostadsbrist på vissa håll gör att fler än en av tio byter bostad varje år. Men detta är inte bara ett fenomen i storstäderna >>>

Södertälje har en av landets bästa mötesplatser för unga. För fjärde året i rad har Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, undersökt kommunernas förebyggande arbete och satsningar på ungas fritid >>>

Debatt: Tillgång till föreningslokal är oftast en absolut förutsättning för civilsamhällets organisationer att driva och utveckla sin verksamhet. Föreningslivet får svårt att hävda sig när dagens kortsiktiga bostadspolitik kombineras med byggbolagens krav på höga vinstmarginaler >

Forskning: Umeå universitet har fått 4 miljoner till forskning om ungdomars hantering av ohälsa på nätet. Projektet analyserar hur unga människor hanterar psykisk ohälsa genom självorganiserade stödaktiviteter på Internet >

Ny rapport: 29 procent av skolbarnen i Sverige får klara sig på egen hand i minst en vecka på sommarlovet, enligt Majblomman. Några barn är ensamma hemma i hela nio veckor  >

Undersökning: Det skiljer mycket mellan olika ungdomar i hur man ser på sin egen framtid. Mest positiva är killar, ungdomar som är födda i Sverige och de som kommer från hem med ekonomiskt relativt goda förhållanden  >

Dyrare idrott för barn och ungdomar. Eftersom möjligheterna att idrotta är ojämnt fördelade riskerar ökade kostnader att förstärka dessa skillnader >

Svenskarnas engagemang är fortsatt exceptionellt högt – och nu flyttar det även ut på nätet >

Techsoup har hjälpt mer än tusen organisationer i Sverige med donerade IT-produkter från bland annat Microsoft till ett värde av 321 miljoner kronor >

Var fjärde 20-åring kan tänka sig att bjuda minderåriga på alkohol visar CAN:s undersökning >

Musik, litteratur och resande är svenskarnas vanligaste intressen. Intresset för politik ser ut att öka igen och det politiska intresset har blivit status bland unga visar ny rapport >

Snabbis är ordspelet från RFSU där du tillsammans med andra förklarar ord som har med sex, kroppen och relationer och göra. Spelet gör det lättare att öppna för samtal och frågor >

400 ungdomsforskare från hela världen möttes för att diskutera hur ungdomars levnadsvillkor ser ut idag >

Sjöbos ungdomar hjälper kompisar genom film. Nyligen var det en unik premiär på ungdoms- och kulturhuset Navet i Sjöbo >

Forskare vid Umeå universitet undersöker hur ungdomar använder nätet för att söka stöd. Många unga använder bloggar, forum, Facebook, Twitter och YouTube för att få hjälp när de mår dåligt >

Fritidsbanken är banken där du kan låna sport- och fritidsprylar gratis, ungefär som när du lånar en bok på ett bibliotek. Syftet är att uppmuntra barn och ungdomar till spontanidrottande och att bidra till en mer hållbar miljö >

Emma Watson är en större förebild för unga än Zlatan. Rapporten Ungdomsfokus 2015 rapporterar om vad dagens ungdomar tycker, tänker och gör. 3000 personer, varav 1700 är födda mellan 1985 och 1998, har svarat på en enkät om värderingar, arbetsliv och sociala medier >

Fältgruppen i Lund är den första fältgrupp som utökar med uppsökande arbete på nätet. Nu öppnas en ungdomschatt där unga kan höra av sig om stora och små frågor >

Hållbarhetsfrågor är viktigt tycker sju av tio ungdomar. Få anser sig få ha stor kunskap och även om man har god kännedom så leder det sällan till att man gör hållbara val visar ny undersökning >

Aktivitetshuset Helges i Gävle besöktes av prinsessan Madeleine som bland annat kollade in musikstudion >>>

Ännu en genussmart fritidsgård öppnar i Kalmar. Lindsdals fritidsgård ska motverka rådande genusordningar och könsstereotypa aktiviteter >>>

Nya ungdomstidningen Bobo dyker upp i tidningshyllorna. En unisextidning, enligt förlaget, för unga som varken är ”killig” eller ”tjejig” utan vänder sig till alla >>>

Snusande, en mindre negativ attityd till rökning och låg självkänsla ökar risken för att ungdomar ska bli rökare innan de går ut gymnasiet >>>

Unicef studie visar vad barn som lever i socialt utanförskap i Sverige själva lyfter fram som exempel på insatser som kan hjälpa dem. >>>

Laleh är en av Sveriges mest uppskattade artister. >>>

 

Artiklar publicerade 2014

Med reservation för att äldre länkar upphört.

Mer än 70 fritidsgårdar engagerade sig i Musikhjälpen för att stoppa spridningen av hiv >>>

Allt fler tonåringar uppger att de har psykosomatiska besvär, enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten. Bland 15-åriga flickor är andelen dubbelt så hög nu jämfört med för 20 år sedan >>>

Under 2000-talet har andelen unga som dricker alkohol minskat visar CAN drogvaneundersökning >>>

Emmaboda är den kommun som satsar mest pengar på det unga önskar visar KFUM ungdomskommunranking 2014 >>>

FN:s barnkonvention 25 år Barnkonventionen är en samling bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Nu är den på väg att bli svensk lag >>>

Årets samhällsförbättrare 2014 är Fatime Nedzipovska (och föreningen Brightful)  >>>

Att bränna en bil kan ge ett jobb eller pengar till olika projekt, sägs det. Och vad värre är, så har kommunen och samhället under en rad år, spätt på uppfattningen att våld lönar sig, enligt SvT dokumentär >>>

Ny undersökning visar att fler unga känner sig trygga på fritidsgården än i skolan >>>

Utställningen Ung på Österängen, Jönköpings läns museum, visar fotografier från 1960-talet fram till idag av ungdomar på fritidsgården Slussen/Birkagården i Jönköping >>>

Politisk självtilltro, att ungdomar tror att de har förmågan att förändra och göra skillnad i samhället, kan vara avgörande för om de utvecklar samhällsengagemang eller inte >>>

Han kom till en fritidsgård som höll på att läggas ned. Nu får fritidsledaren Pierre Holm, Krokom, Eldsjälspriset 2014 på 50 000 kronor >>>

Sömnproblem bland ungdomar har nått epidemisk nivå i vårt moderna samhälle. 30 procent av ungdomarna rapporterade regelbundna sömnproblem i studie av 20 000 ungdomar mellan 12 och 19 år publicerad av Uppsala universitet >>>

Barn med missbrukande föräldrar får stödinsatser först när de själva får problem visar en studie som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning presenterar >>>

Sveriges första mobila ungdomsmottagning har invigts. Den specialbyggda lastbilen rullar ut på de skånska vägarna i oktober för att ge närmre vård åt ungdomar utanför städerna >>>

Ny avhandling visar på tydliga klasskillnader i ungdomars internetanvändning >>>

Johannes fritidsgård i Malmö håller en av de högsta kvaliteterna i Sverige visar en granskning. Fritidsgården har granskats av Qualis, ett kvalitetsverktyg som visar hur väl en verksamhet följer sitt uppdrag >>>

Knytpunkten i Västerås invigs nu. Här finns bl.a. en ”barnlots” med uppdrag att vara ett stöd för barn och unga och en länk till föreningsliv och andra verksamheter >>>

Unga mår sämre än någonsin. Sedan början av 90-talet har antalet unga som lider av psykisk ohälsa tredubblats och självmorden hos dem mellan 16 och 24 år har nått den högsta nivån på 25 år >>>

GRYM – Gränslösa yngre möten –  på Megafon i Sunne vill ge unga människor upp till 25 år möjlighet att vara delaktiga i samhället och ha tillgång till meningsfull sysselsättning >>>

Fritidgårdarna i Västerås startar slogantävling för att ta fram budskap som visar fritidsgårdarnas ställningstagande mot droger. Vinnaren får presentkort på 1 000 kronor för aktiviteter via turistbyrån >>>

Skolelevers drogvanor 2014 visar att färre unga röker och dricker men det finns en tendens till ökad narkotikaanvändning >>>

Miljö. I Alby och Kvarnhagskolans fritidsgård lär sig ungdomar om miljö och hållbarhet genom stadsodling. Syftet med projektet är att öka ungdomarnas engagemang för hållbarhetsfrågor och möjligheter att vara med och påverka sin närmiljö >>>

Ny bok Att förstå ungdomars identitetsskapande (Liber). Antologin visar på hur olika strukturella och mer individrelaterade livsvillkor påverkar och formar identitetsskapandet och vuxenblivandet >>>

Ungdomspolitik. Idrottsorganisationernas barn- och ungdomsverksamhet får 3,8 gånger högre statligt stöd än barn- och ungdomsorganisationerna, som arbetar med att utveckla demokratin och ge unga konstruktiva saker att göra på sin fritid >>>

Rekord för Livet är en fest och 2 Days in Umeå – 2500 ungdomar deltog. Livet är en fest blev en stor succé för både besökare och arrangörer >>>

E-priset har första gången delats ut av Fritidsforum. Mottagare är Free Generation Sweden från Arena Satelliten i Sollentuna. Diplom och 10 000 kr överlämnades i samband med invigningen av Livet är en fest i Umeå >>>

Antalet feriejobb för unga i sommar ökar i kommuner och landsting. Prognosen pekar mot 80 000 feriejobb >>>

Sveriges största fritidsgårdsfestival äger rum i Umeå 16-18 maj. Drygt 350 fritidsgårdsungdomar från hela Sverige kommer till Livet är en fest som arrangeras av Fritidsforum i samarbete med Umeå kommun. >>>

För ungdomsbesök i äldreomsorgen har Stockholm har under tre år satsat nästan 22 miljoner kronor. I år fördelas över åtta miljoner kronor till 56 olika boenden. >>>

Ungdomar ockuperade kommunhus i Botkyrka för att visa sitt missnöje med att planerna på en fritidsgård har skjutits upp – i åtta år. >>>

Var tredje förälder orolig för att deras tonåring ska råka illa ut på grund av alkohol, det visar undersökning som genomförts bland 2918 tonårsföräldrar med barn mellan 13-17 år. >>>

Teater. Onåbar – En dramakomedi om en fest som ballar ur. Skildring om ett gäng ungdomar i Stockholm – av och med Dörrens Teaterateljé (Mäster-Olofsgården. Stockholm). >>>

Avhandling om tonåringars pornografivanor. Var tionde 16-årig pojke tittar varje dag på pornografi på nätet, och en del flickor skulle vilja titta mer på pornografi än vad de gör. >>>

Via nätet får rasistiska och sexistiska budskap stor spridning, men även elakheter, ord och kommentarer som gör att mobbning följer med många barn hem. Statens medieråds kampanj No Hate Speech Movement uppmärksammar hatet på nätet. >>>

Allt fler ungdomar utsätts för mobbing. Nu utkommer en handbok om  ”Att vara en hackkyckling – handboken för dig som är utsatt för mobbning”. >>>

Statens medieråd nya rapport ”Duckface/Stoneface – om ungas onlinevanor” handlar om vad 10- respektive 13-åringar gör på nätet ur ett genusperspektiv. >>>

Människan i mig en utställning om att vara människa – om medkänsla och respekt för varandra, om frihet under ansvar och om mod att visa civilkurage. Utställningen, som pågår t.om. 14/9 i Globalen på Malmö Museer, är skapad i samarbete med elva ungdomar från Lindängen och  samhällsaktuella personer. >>>

Ny högskoleutbildning om det civila samhället. >>> 

Flest barn bor hos mamma. Ensamstående mammor som har sina barn boende hos sig mesta tiden riskerar i större utsträckning olika former av utsatthet. De jobbar mindre och har oftare ekonomiska problem, visar undersökning.>>>

Ungdomsstyrelsen byter namn. Regeringen har beslutat att Ungdomsstyrelsen byter namn 1 april 2014! Det nya namnet blir Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. >>>

Livet är en fest. I samband med artistsläppet Cleo & Kristin Amparo förlängs deadline för intresseanmälan till 15 mars. >>>

Sigtuna startar Ung Quinna, en ny mötesplats av, för och med tjejer! >>>

Järfälla Fritidsgårdar fyllde nyligen 50 år. För att visa upp de gångna åren ger man ut en bok över gårdarnas historia och i år kommer även en film. >>>

Sundsvall Sänkt skadegörelse ger mer pengar till ungdomssatsningar. Läs mer här >

Ny bok Generation 64 – om de som växte upp med Commodore 64… Läs mer här >

Nytt seriealbum gestaltar ungas farliga flykt till Sverige. Bara i år beräknas 3800 barn anlända till Sverige i och med krisen i Syrien. Läs mer här >

När ungas och äldres röster möts. Vad är frihet för mig –vad är frihet för dig? När är det okej att bryta mot lagen? Resultatet visas på Göteborgs Konsthall. Läs mer här >

Huddinge hamnar i botten på listan över vilken som är Sveriges bästa kommun för ungdomar. Emmaboda är bästa kommun för ungdomar. Läs mer här >

Livekarusellen – nu går startskottet för Sveriges största turné. 24-26 januari arrangeras Katapulten på 14 platser i landet. Under helgen uppträder drygt 500 artister och band. Läs mer här >

Film Många unga har behov av att prata om svartsjuka och våld i nära relationer. Polismuseet har tagit fram en film som handlar om ett ungt nyförälskat par som får problem i sitt förhållande. Se filmen här >

Rapport Graviditet är en av de vanligaste dödsorsakerna bland unga flickor, 15-19, år i utvecklingsländerna. Läs mer här >

 

Artiklar publicerade 2013

Med reservation för att äldre länkar kan ha upphört.

Athena fritidsgård har julaftonsöppet – för tionde året i rad.  På julafton är det inte många ställen som har öppet, speciellt inte för ungdomar som inte firar jul. På Athena fritidsgård på Ersboda ser det annorlunda ut. Läs mer här >

Om idrottens baksida Ny tv-serie på UR om idrottens kränkta, uteslutna och hårt pressade barn. Läs mer här >

Ny bok Vid en depression i tonåren är det viktigt att snabbt få hjälp för att inte förlora viktig tid för utveckling, studier och kompisar. En långdragen depression riskerar att starkt påverka en tonårings framtid. Läs mer här >

Nätet En gratistjänst för de som blivit kränkta på nätet – ”radera mig” – har blivit en stor framgång i Norge och lanseras nu i Sverige. Läs mer här >

Forskning Miljoner till forskning om flickors kriminalitetsutveckling. Läs mer här >

Undersökning Unga dricker allt mindre alkohol. Läs mer här >

Sociala insatsgrupper för ungdomar som riskerar att fastna i kriminalitet Läs mer här >

Göteborgs 16-åringar får gå gratis på teater och dans Läs mer här >

Ny rapport Idrottsorganisationernas barn- och ungdomsverksamhet får 3,6 gånger större stöd än barn- och ungdomsorganisationerna Läs mer här >

Falkenberg startar ny mötesplats för unga “HBTQ-are” Läs mer här >

Växjö ungdomar och beslutsfattare tillsammans vid middagsbordet.
Läs mer här >

Västerås firar Fritidsgårdarnas dag och uppmärksammar det fantastiska vi kallar fritid.
Läs mer här >

Umeå Ungdomar med funktionsnedsättning hörs i P4.
Läs mer här >

Linköping gör det lättare för ungdomar att hitta hjälp på webben när de mår dåligt.
Läs mer här >

BRIS-rapport Varje år är 50 000 barn med om att deras föräldrar skiljer sig och vart fjärde barn har föräldrar som inte lever ihop.” Lyssna på mig” – om barns upplevelser av skilsmässa och föräldrars konflikter. Läs mer här >

Forskarrapport Barn och deras föräldrar om vad som kan vara obehagligt på internet. Läs mer här >

Clowner utan Gränser gör Drömturnén en vild och viktig turné som väcker drömmar till liv hos barn på flykt i Sverige.
Läs mer här >

Film ”Vän eller Fiende” är en novellfilm som framför allt belyser tjejers beteende sett både från mobbaren och den mobbades sida. Läs mer här >

Rapport från Ungdomsstyrelsen visar att det är dubbelt så vanligt att elever med funktionsnedsättning vantrivs i skolan. Läs mer här >

Regeringen förbereder “En ny ungdomspolitik”.
Här finns förslagen >

Katrineholm startar ungdomskampanj för säker lustfylld sex Läs mer här >

Studie Svenska föräldrar mest stressade i Europa
Läs mer här >

Undersökning Upp till 20 procent av högstadieungdomar skadar sig själva någon gång. Läs mer här >

Undersökning Fyra av tio unga läser sällan eller aldrig texter som tar mer än fem minuter att läsa.
Läs mer här >

Under sommaren håller två av tre ungdomsmottagningar stängt.
Läs mer här >

Andelen unga som dricker alkohol ligger idag på de lägsta nivåer som uppmätts.
Läs mer här >

Bok Nio ungdomar som bor i, eller har annan anknytning till Gottsunda, Uppsala, har skrivit och fotograferat. Ett tidsdokument, en bild av Gottsunda och det svenska samhället bortom bilbränder och kravaller.Läs mer här >

Växjö inviger idrottsplats för barn och unga för aktiviteter av det våghalsigare slaget som parkour och bouldering. Läs mer här >

Debatt Håll fritidsgårdar öppna när de verkligen behövs. Läs mer här >

Kommunalarbetaren Fritidsledarna skapade lugn i Husby. Läs mer här >

Undersökning SCB 7,5 procent av de svenska ungdomarna varken arbetar eller studerar. Läs mer >

Rapport Fattigdomen bland barnfamiljer i Sverige är historiskt låg.
Läs mer >

Ungdomsstyrelsen Alice Bah Kuhnke blir ny generaldirektör.Läs mer >

Forskning Flickor föreningsidrottar allt mindre trots miljardstöd.
Läs mer >

Forskning Överkontrollerande föräldrar kan få motsatt effekt.
Läs mer >

Undersökning Många ungdomar tycker att vuxna dricker mer än vad de borde göra. Läs mer >

Umeå Ungdomar känner sig trygga på fritidgårdarna visar enkät.
Läs mer >

Undersökning Majoritet av ungdomar mellan 14-16 år tycker det är bra om föräldrar pratar med tonåringar om alkohol. Läs mer >

Avhandling Fanskapet har något för alla åldrar. Läs mer >

Umeå Hamnmagasinet satsar på att ge ungdomar med funktions-nedsättning mer inflytande över sin fritid. Läs mer >

Lidingö Fritidsgårdarna inviger, Iris, en mötesplats för unga HBTQ-personer. Läs mer >

Aktuell forskning sammanställd i en rapport som riktar sig till dem som arbetar med eller vill veta mer om cannabis.Läs mer >

Rapporten Barn och unga 2013 Statens folkhälsoinstitut rapport till regeringen om faktorer som påverkar ungas hälsan. Läs mer >

Undersökning visar att flest familjer lägger mellan 200 och 500 kronor kronor i månaden på varje barns fritidsaktiviteter. Var femte barn har knappt 100 kronor till sina fritidsaktiviteter. Läs mer >

Ny rapport “Skolelevers drogvanor 2012”: Historiskt låg alkoholkonsumtion, små förändringar när det gäller narkotika. Läs mer >

Lund Biblioteket och fritidsgården, Klostergården, flyttar ihop! Läs mer >

Borås är Sveriges föreningsvänligaste kommun. 53 kommuner var nominerade till priset. Läs mer >

Tegelbruket Örebros största ungdomssatsning genom tiderna öppnar 2 mars. Samtidigt mister ungdomarna sin fritidsgård i Markbacken.Läs mer >

Rapport Ungdomsstyrelsen Killar i åldern 15-19 år toppar statistiken bland misstänkta för våldsbrott. Unga är också i majoritet bland de utsatta för brott. Läs mer >

Megafon i Sunne mötesplatsen för unga (och gamla med ungt sinne) har nominerats till GötaPriset. Läs mer >

Kultur Backa Teater i Göteborg utforskar den unga människans villkor. I Run for your life står ungdomar själva på scen i en föreställning om vilka överlevnadsstrategier som gäller idag. Läs mer >

Kampanj 400 000 barn i Sverige lever hos föräldrar som dricker för mycket eller använder narkotika. Det är vart femte barn i Sverige. Läs mer >

Värmdö Kick off med 85 ungdomar och 13 politiker på Ungkulturhuset Gurraberg. Läs mer >

Umeå Nyktra fritidsgårdar prisas med gulddiplom. Läs mer >

Ny ungdomsminister Maria Arnholm är ny minister med ansvar för bland annat ungdomspolitiken. Läs mer >

Livekarusellen snurrar igång i hela landet med 600 deltagande band/artister och 400 spelningar.
Läs mer >

Forskning Bilden av den typiske dataspelaren stämmer inte. Läs mer >

Unga i Malmö vill vara med, engagera sig och påverka visar Malmöpanelen. Läs mer >

Anders Carlberg Fryshuset grundade har avlidit efter en tids sjukdom. Anders blev 69 år gammal. Läs mer >

Skyddsvärnet har fått avtal med Botkyrka kommun om trygghetsskapande arbete i kommunen. Nu söker man en arbetsledare och fyra trygghetsvärdar. Skyddsvärnet utlyser även en tjänst som enhetschef >>>


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER