Fritidsforum Kunskap & Kvalitet bokförlag

Vid beställning mejla Fritidsforum >

 

Självbestämmande. Inkludering & Hälsa.

Hur svårt kan det va…

Rätt att bestämma, över sig själv och sin fria tid, är självklart lika viktig för barn, unga och unga vuxna med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsvariationer som för alla andra.

Men, det är idag ingen självklarhet. Studier av hälsa och livskvalitet hos dessa ungdomar visar att de trivs sämre med sin fritidssituation än andra ungdomar. En av orsakerna är brister i samverkan och praktiska hinder som ledsagning och färdtjänst. Det handlar också om fritidens utformning och möjligheter att påverka. Situationen för unga med funktionsnedsättning kan förbättras inom många olika områden. Framförallt när det gäller ungas makt att själva bestämma över sitt liv. Det visar Fritidsforums projekt Självbestämmande. Inkludering & Hälsa.

I det här numret av Metod lyfts exempel på hur ungdomar, personal, och beslutsfattare kan samverka för att få till bestående förändringar med fokus på den fria tiden.

 

Pris 95,- kr + moms och frakt. Vid fler än 10 ex 10 % rabatt.

 

1+3= 5. Om  framgångsfaktorer i samverkan för barn- och ungas fritid.

(Slut på lager). Författarna, John No1+3=5rd och Staffan Lindqvist, ger handfasta exempel på framgångsfaktorer i lokal samverkan mellan föreningar och kommuner kring barn och ungas fritid.

Boken ger förutsättningar, förhållningssätt och konkreta aktiviteter som fungerar i samverkan. Man ger också exempel på hur man genom samverkan når oorganiserad ungdom. Boken bygger på erfarenheter av projektet ”1+3” som genomförts av Fritidsforum med stöd av MUCF Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF). Medverkar gör Lindängens Allaktivitetshus i Malmö, Vivallagården i Örebro, Stenhagens fritidsgård i Uppsala samt Kedjans aktivitetscentrum i Ersboda i Umeå. Boken vänder sig till beslutsfattare, fritidsledare och aktivitetsledare inom såväl kommunal fritidsverksamhet som ideella föreningar och till alla som är intresserade av samverkan kring en god och hållbar fritidsverksamhet för barn och unga.

 

Pris 125,- + frakt.

 

 

DIY, icke-formellt lärande och ungas självförverkligande

Berättelsen om projektet ”Unga Hållbara Entreprenörer”

Fritidsgårdar, Hemgårdar, Ungdomens Hus och liknande är platser där människor möts och där människor möts finns det möjlighet att lära sig saker. Genom att ge människor redskap att själva skaffa sig kunskap, kastar vi om vår traditionella syn på att lärande alltid kräver en lärare. Vi lär oss själva, av varandra, med varandra. Ledarens roll måste då utvecklas till att bli handledande och lotsande.

Boken ger berättelsen om UHE och en introduktion till DIY som metod för lärande och självförverkligande.

Hemgården i Lund har sedan länge satsat på att utveckla metoder för ungas lärande. Ett lärande som sätter viljan att veta, demokrati samt gruppens process och utveckling i fokus istället för den ämnesspecifika kunskap som till exempel skolans formella lärande gör.

 

Man fokuserar på ett icke-formellt lärande och ett Do It Yourself-tänk (DIY).

Efter en del genomförda projekt kring ungas lärande ville man på Hemgården prova att ta DIY-metodiken för att arbeta med de marginaliserade ungdomar som hamnat i kläm; de som inte får jobb, de som inte pluggar, de rådvilla. Att ge dessa ungdomar möjligheter att testa, att våga och att lära sig nya saker …

… utan en traditionell lärare.

 

Projektets namn blev UHE, Unga Hållbara Entreprenörer; ett av ungdomsstyrelsen finansierat projekt, genomfört av Hemgården i Lund i samverkan med Majornas Samverkansförening i Göteborg.

 

Pris 80,- + frakt.


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER