Fritidsforum söker dig som vill stärka ungt inflytande!

Fritidsforum vill pröva, utveckla och starta ”Lokala plattformar” för ungt inflytande.

Fritidsforum organiserar ungdomsföreningar och idéburna mötesplatser för ungdomar i Sverige.

 

Ungdomarna i Fritidsforum efterfrågar ett starkare kontinuerligt stöd lokalt. En satsning som vi

nu kan genomföra genom att projektet ”Lokala plattformar” efter att ha beviljats bidrag med möjlighet att utveckla arbetet under 3 år.

 

Projektet ska utforska och etablera en ny modell som ska bli ett stabilt lokalt stöd för att stärka

ungas inflytande, egna initiativ och organisering som ger möjligheten för dem att driva egna projekt,

starta och driva förening.

 

Fritidsforum söker nu dig som vill bli projektledare för ungt inflytande. Projektet ska utveckla lokala plattformar.

Vi söker dig som har erfarenheter av att stärka ungas inflytande, delaktighet och organisering samt

vana av att driva projekt och lokala utvecklingsarbete. Har du informationskompetens är det också bra.

Vi tar gärna emot ansökan via mail: mediha.ahmadi@fritidsforum.se

Senast den 30-09-2018

Arbetsbeskrivning

Projektledare för ungt inflytande – Lokala plattformar

Projektledaren driver projektet utifrån projektets mål och svarar mot Fritidsforums styrelse. Det innebär att ansvara för att genomföra projektets verksamhetsplan tillsammans med styrgruppen. Via styrgruppen arbetar projektledaren för att stödja unga representanter från deltagande mötesplatser att ha ett direkt inflytande över utformning av ”plattformarna” och aktiviteterna i projektet.

Projektledaren ska löpande rapportera om utvecklingsarbetet och ekonomi. Svara för att budget och löpande administration. Utvecklingsarbetet ska dokumenteras och kommuniceras först till styrgruppen med sedan också i externt.

Fritidsforum är en nationell riksorganisation och de medverkande mötesplatserna i projektet finns på flera orter i landet. Projektledartjänsten innebär därför resande men också nationellt samordnade arbete.

 


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER