Stadgar Fritidsforum

Stadgans inledning

Fritidsforum är en ideell riksorganisation som skall verka för medlemmarna och deras verksamhetsställen samt besökares intresse.

Fritidsforums grund är medlemmar, verksamhet och opinionsbildning.

Fritidsforum är en organisation för mötesplatser som på demokratisk grund är öppna för möten mellan människor.

Fritidsforum slår vakt om möjligheterna att träffas i en miljö som bejakar alla människors lika värde oavsett ålder, kön, åsikter, bakgrund och kulturell eller etnisk tillhörighet. Möten som frigör människors resurser, stärker vänskapsbanden mellan människor i samhället och ökar svaga gruppers möjlighet att hävda sina intressen.

Fritidsforums medlemsverksamheter – oavsett om mötesplatsen kallas hemgård, fritidsgård, ungdomsgård, kultur- och fritidsgård, kvartersgård, folkets hus, ungdomens hus eller något annat – utgör en viktig del av samhällets sociala, kulturella och demokratiska infrastruktur.

Fritidsforum stödjer medlemmarnas arbete att stärka den lokala demokratin, stärka grannskapet, stärka solidariteten och främja individens utveckling.

Fritidsforum är religiöst och partipolitiskt obundet.

 

Hämta stadgarna här (pdf)

Fritidsforum Stadgar


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER