Inspirationsträff 24-25 mars. 

 

Bli inspirerad, våga följa dina drömmar. Allt är möjligt.

Välkommen till Pi-nätverket och inspirationsträffen där vi tillsammans skapar passion & inkludering. Här träffar du unga med olika intressen från hela landet, från fritidsgårdar och mötesplatser. Dela ditt intresse – musik, dans, demokrati eller vad du känner för! På träffen erbjuds nätverksmöten, utbildning och mingel.

 

Fakta inspirationsträffen

Tid 24–25 mars 2018 (nytt datum)
Plats Mäster Olofsgården, Stockholm.
Kostnad Fritidsforum står för resekostnad, billigast färdsätt, samt logi (vandrarhem) och mat för en grupp av 7 unga inklusive 1 ledare.
Deltagare Ungdomsföreningar, unga och ledare på verksamhetsställen anslutna till Fritidsforum. Max 7 ungdomar och en ledare (krav) per grupp. Deltagarantalet är begränsat. Först till kvarn gäller

 

Anmälan Fyll i detta formulär
Kontakt och information Frida Dahlberg, frida.dahlberg@fritidsforum.se
Telefon 08-16 07 27

 

 

Det här är Pi!

Fritidsforums satsning på att stödja ungdomars egenorganisering innebär att ungdomsstyrda föreningar bildas, på fritidsgårdar och andra mötesplatser, för det unga själva är intresserade av. Det är en medveten demokratisk utveckling där mötesplatsen, med fritidsledare som coach, uppmuntrar ungdomar att själva bilda och driva föreningar för sina intressen. Som ledare gör du så att unga har rätt förutsättningar att lyckas med det.

Pi (Passion & Inkludering) handlar om att unga bygger nätverk och utbyter erfarenheter om organisering. När unga får inflytande och möjligheter, i för dem viktiga frågor, ger vi kraft till ett öppet och demokratiskt samhälle. Genom nationella och lokala inspirationsträffar bygger vi nätverk mellan unga. Genom möjligheten att ha utbyte med andra utvecklar unga sig själva och sin omgivning.

Pi skapar förutsättningar och handlingskompetens för unga att intressera sig och få förståelse för föreningsliv och det civila samhället. Generellt är unga idag underrepresenterade i beslutande församling och har inte möjlighet till inflytande lokalt trots att de vill vara med och påverka.

 

PI (Passion & Inkludering) är för dig som är ung och vill träffa andra unga och nätverka kring dina intressen. 

Pi är Fritidsforums nätverk för ungdomsföreningar och ungdomar som vill träffa andra unga med samma eller olika intressen och för att utbyta idéer och erfarenheter.

Fritidsforum erbjuder unga och ungdomsföreningar på fritidsgården eller mötesplatsen och som deltar i Pi:
– Inbjudningar till events, utbildningar, resor och aktiviteter
– Tillgång till olika nätverk för utbyte och inspiration
– Möjlighet att söka resebidrag
– Möjlighet att söka pengar för gemensamma aktiviteter

 

Så gör du för att bilda förening på gården/mötesplatsen >

Så gör du för att söka pengar till föreningen/verksamheten >


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER