Chef och ledarutbildning

–  föreståndare, arbetslagsledare, teamchefer och liknande i öppen fritidsverksamhet

 

Utbildningen går att beställa och vänder sig till kommunens eller organisationens ledare och chefer. Genom handledande förhållningssätt varvar vi teori med praktiska exempel. Syftet med utbildningen är att ledarna/cheferna arbetar fram en strategi, utvecklar sin roll samt tar fram en handlingsplan utifrån verksamhetens mål och uppdrag baserad på aktuell forskning och samverkan med andra aktörer.

Omfattning. En inledande heldag samt 4 träffar om 4 timmar per tillfälle. Deltagarna förutsätts ta fram och läsa igenom underlag inför varje träff.

Inledande heldagsträff. Nulägesanalys utifrån uppdrag och mål: kartläggning av kommunen, medborgarnas och ungas behov, samarbetspartners, resurser och roller. Utifrån genomlysningen analysera kommunens/stadens olika förutsättningar i kommundelarna/områdenas förutsättningar. Prioritera vilka de viktigaste frågorna och utmaningarna. Vi diskuterar chefernas kunskapsbehov, teman för de kommande träffarna samt formulerar ett utkast till strategi samt tar fram en tidsplan för den fortsatta processen.

Uppföljningsträff 2 till 5. Uppföljningsträffarna är baserad på utbildningens/handledningens syfte och den inledande heldagsträffens genomlysning och prioriteringar. De kunskapsteman som cheferna har tagit fram samt det utkast till strategi och tidsplanen ligger till grund för varje träff

Mellan träffarna. Inför varje träff har ledarna/cheferna uppgifter att lösa som underlättar processen. Utbildarna/handledarna finns tillgängliga under processen och kommer att läsa in underlag inför varje träff.

Kursledare: Staffan Lindqvist

 

 

Mötas lika – att arbeta inkluderande

 

Kursen har fokus på fritidsledarens värdegrund och handledande metodik för att arbeta inkluderande på mötesplatsen. Syftet är att öka förståelsen för mångfaldsfrågorna och likabehandlingsarbete.

Utifrån internationella konventioner (FN- och europakonventioner samt barnkonventionen) får du verktyg för att göra en nulägesanalys/inventering för att veta var din mötesplats befinner sig idag. Vi arbetar tillsammans med värderingsövningar för att utforska hur du i ditt ledarskap kan mötas lika i det konkreta arbetet på mötesplatsen. Vi går igenom mångfaldsbegreppet, mänskliga rättighetssystem (barnkonvention), diskrimineringslagstiftning, hur olika sociala faktorer samverkar och vad forskning visar är framgångsrika strategier.

Kursledare: Marwa Chebil

 

 

Relationer som får unga att växa

– och hur bryta destruktiva gäng

 

Kompisar är viktiga för unga. Relationer gör att vi växer och utvecklas.

Ibland är det tvärtom och påverkar tryggheten.

Kursen har fokus på hur ledaren ger förutsättningar för unga att utveckla sina relationer samt utvecklar och stärker sina nätverk. Vi diskuterar också hur ledaren hanterar destruktiva gäng och betydelsen av och hur samverka. Kursen varvar teori med erfarenhetsutbyte.

Kursledare: Lisa Ingestad.

 

 

Områdesbaserat arbete

– fritidsledaren del i hållbar utveckling!

 

Fritidsledarens arbetsfält blir allt mer områdesbaserat – en allt viktigare och unik resurs i lokalsamhället. Ledaren möter framför allt barn, unga men också boende och lokala aktörer i ögonhöjd. Utmaningen är att främja tryggheten och engagemanget samt ge stöd för organisering. Främja samverkan, se hur mötesplatsen (fritidsgård, allaktivitetshus, kulturhus, ungdomens hus) är en resurs för området och verka tillsammans med områdets aktörer för en väl fungerande fritid.

Kursen ger dig verktyg för att kartlägga ditt område och hur du kan arbeta med lokala möjligheter och resurser. Vi lyfter fram konkreta satsningar och som har stöd i forskning. Vi föredrar att genomföra kursen vid två olika tillfällen för att få bästa möjliga effekt av kursen.

Det innebär att alla får en hemuppgift mellan tillfällena.Till kursen ingår metodhäfte till stöd för arbetet.

Kursledare: Lisa Ingestad.

 

Söka projekt

– så skriver du en strukturerad projektansökan

 

Att kunna skriva en strukturerad projektansökan är en nödvändig kompetens för en fritidsledare som arbetar coachande med ungdomar.

Kursen har “hands-on”-karaktär och varvar teoretisk information med praktiska övningar.

Vi går igenom:

vad ett projekt är och dess olika faser

idégenereringsmetoder

hur man skriver en projektöversikt

hur man hittar lämpliga fonder att söka från

hur man får igenom en projektansökan

Kursledare: Staffan Lindqvist

 

Demokratiskt ledarskap och att stödja ungas egenorganisering

Kursen vänder sig till fritidsledare för att stärka och ge verktyg för ett demokratiskt ledarskap. En “hands-on”-kurs” i att främja ungas egenorganisering och förståelse för demokratiska processer och beslut. Du får verktyg och kunskap om hur du kan arbeta för att främja ungas empowerment, delaktighet och engagemang.

 

Vi kommer att:

genomföra en demokratisk behörighetsprocess (light)

träna cirkulära kommunikationsmetoder

gå igenom hur unga kan söka mikrobidrag

träna på att bilda förening

Kursledare: Fredrik Thelander och Staffan Lindqvist.

 

Marknadsföra med film

Här har du chansen att lära dig grunderna i att skapa film, film för att marknadsföra er verksamhet eller varför inte använda film som en metod med besökarna.

Vi går genom grunderna och vad man bör tänka på när man skapar film. Vi kommer använda mobiltelefoner som kamera och redigera i iMovie (Apple) eller MovieMaker (PC) I kursen lär vi oss även att redigera film med iPhone. Inga förkunskaper behövs.

Kursledare: Fredrik Thelander

 

Sociala medier

Kom igång att jobba med sociala medier i er verksamhet. Vi går genom grunderna för att kunna starta arbete med sociala medier. Såsom Facebook, Instagram, Snapchat eller andra medier. Stor vikt ligger vid värdegrunden och vad man bör tänka på när man sätter igång och är igång. Kursen varvar diskussioner och lustfyllda inslag.

Kursledare: Fredrik Thelander

 

Från idé till verklighet

Så kan du coacha unga att starta och driva föreningar på gården eller i liknande verksamheter. Hur tar man tillvara på ungas egna idéer? Vi visar konkret på hur – från idé till verklighet.

Kursledare: Fredrik Thelander, Marwa Chebil.


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER