Grund 3

Grundutbildning för fritidsledare i öppen verksamhet

Under tredje kursdelen fördjupas arbetet med det egna ledarskapet kopplat till lokalsamhället. Här synliggörs strategier för lokalt utvecklingsarbete – utifrån fritidsledarens perspektiv. Stor vikt läggs på projektutveckling och ledarroll i projekt. En avslutande del handlar om arbete med mål och kvalitet i den öppna fritidsverksamheten.

 

KURSFAKTA

Datum 5-7 februari, forts. 5-7 mars 2019

Plats Valla folkhögskola, Linköping

Kostnad Medlem 7 250 kr. Övriga 9 450 kr. Resa och logi ingår ej

Kursledare Staffan Lindqvist och Per Wiklund

Samverkan Kursen genomförs i samverkan med Valla folkhögskola

Kontakt Frida Dahlberg. E:post frida.dahlberg@fritidsforum.se, telefon 08-16 07 27

Anmälan senast 20 januari >

 

Validering av kompetens

– för ledare i öppen fritidsverksamhet.

Med validering kan man garantera kompetens på viss nivå i enlighet med eqf-systemet (European Quality Framework). Fritidsforum, Valla folkhögskola, Kommunal samt Nordiskt Valideringsforum har valt att yrkesbenämna denna samlade kompetens – Ledare i öppen fritidsverksamhet.

I samband med Grundkursen är det möjligt att validera sig inom följande moduler:

  • Demokrati och värdegrund
  • Gruppers och individers utveckling
  • Ledarskap, organisering och medarbetarskap
  • Rollen och uppdraget som ledare i öppen fritidsverksamhet
  • Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen

 

 

 

 

 

Valideringen är kostnadsfri vid anmälan till samtliga tre steg i grundkursen.

För frågor om validering: staffan.lindqvist@fritidsforum.se


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER