Grund 2

Grundutbildning för fritidsledare i öppen verksamhet

 

Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter – såväl kommunala som föreningsdrivna.

Fokus speciellt på demokratiska behörighetsprocesser och det främjande förhållningssättet. Arbetet med ledarskap fortsätter och fördjupas med mobilisering och konflikthantering.
Kursen belyser betydelsen av det sociala könet och vikten av att arbeta genusmedvetet som ledare.
Under den andra delen lyfts även frågan om inkludering – hur inkluderar eller exkluderar vi? Här kopplas diskrimineringslagstiftningen till begreppet mångfald.

 

KURSFAKTA

Datum 13–15 november samt 4-6 december 2018

Hålltider Första dagen i varje delkurs startar alltid kl. 10.00 (09.30 fika). Sista dagen i varje delkurs slutar alltid kl. 16.00

Plats Valla folkhögskola, Linköping

Kostnad Medlem 7 250 kr. Övriga 9 450 kr. Resa och logi ingår ej

Logi & resa Obs! Du bokar själv din resa och ditt boende på Valla folkhögskola

Samverkan Kursen genomförs i samverkan med Valla folkhögskola

Kontakt Frida Dahlberg. E:post frida.dahlberg@fritidsforum.se, telefon 08-16 07 27

Anmälan senast 26 oktober >

 

Anmäler du en kollega? Tänk på att endast uppge kontaktuppgifter för personen du anmäler.

 

Validering av kompetens

– för ledare i öppen fritidsverksamhet.

Med validering kan man garantera kompetens på viss nivå i enlighet med eqf-systemet (European Quality Framework). Fritidsforum, Valla folkhögskola, Kommunal samt Nordiskt Valideringsforum har valt att yrkesbenämna denna samlade kompetens – Ledare i öppen fritidsverksamhet.

I samband med Grundkursen är det möjligt att validera sig inom följande moduler:

  • Demokrati och värdegrund
  • Gruppers och individers utveckling
  • Ledarskap, organisering och medarbetarskap
  • Rollen och uppdraget som ledare i öppen fritidsverksamhet
  • Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen

 

 

 

 

 

Valideringen är kostnadsfri vid anmälan till samtliga tre steg i grundkursen.

För frågor om validering: staffan.lindqvist@fritidsforum.se


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER