Samtliga kurser, om inget annat anges, äger rum på Fritidsforum, Ölandsgatan 42, Stockholm. Fika ingår men ej lunch. I kvarteret finns en mångfald av bra lunchställen.

 

Rekrytera rätt och behålla personal 2 mars >

Sociala medier 8 mars >

Våga stå på scen 9 mars >

Gemenskap. Påverkan. Socialt kapital (GPS) 16 mars >

Den coachande fritidsledaren (1) 12 mars >

Söka projekt  19 mars >

-med inriktning på internationella ungdomsprojekt (Erasmus+)

Att vara gruppledare 23 mars >

Områdesbaserat arbete 11 april >

– om att främja ungas möjligheter och trygghet i området

Men tjejerna då! 13 april >

Den coachande fritidsledaren (del 2) 16 april >

Våga ta samtalet  17 april >

Orosanmälan 20 april >

Ledare i skolan 25 april >

Möta unga med funktionsvariationer 27 april >

Kultur som verktyg i öppen fritidsverksamhet 4 maj >

 

Grundutbildning

– för fritidsledare i öppen verksamhet

Kursplan för grundutbildningen >

 

2018

Grund 3 6-8 februari >

Grund 1 11-13 september >

Grund 2 13-15 november>

 

2019

Grund 3 5-7 februari >

 

Studieresor

New York  9-13 april >

 

Beställningskurser

Unga leder unga (ULU) >

Validera ledarskapet i öppen verksamhet >

 

Vi utbildar hela personalgruppen på plats i din kommun.

Att träffas och gå utbildning på hemmaplan ger en gemensam kunskapsgrund att stå på och är kostnadseffektivt. Exempel på utbildningar: Orosanmälningar, Ung ledarutbildning, Do It Yourself (DIY), Digital Storytelling, Fritidsledare på nätet, Från tyst kunskap till kompetent ledare, Makt, Genus & HBTQ, Ung och vill starta förening. Lokala kurser >

 

Anmälningsvillkor

Vi tillämpar “först till kvarn…“  för kurser med stort söktryck. Kurspriserna är lägre för medlemmar i Fritidsforum och Fritidsförbundet.

Alla priser exklusive moms.

Anmälan är bindande. Återtas kursanmälan senast en vecka före kursstart debiteras administrationsavgift med 20% av kursavgiften. Om anmälan återtas senare än en vecka debiteras hela kursavgiften.

Kontakt Frida Dahlberg.Telefon: 08-16 07 27. E-post: frida.dahlberg@fritidsforum.se

 

 

 

 


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER