FACE (Fostering A Citizen´s Europé)

 

Projektledare (Sverige): Staffan Lindqvist (staffan.lindqvist@fritidsforum.se)

Deltagare: Locality (England), Setlementti (Finland), LSA (Holland), EFS (Grekland), Fritidsforum (Sverige).

Bidragsgivare: Europe for Citizens.

 

Efsom från Fisksätra möter Nikos, ortodox präst och ansvarig för soppkök i Patras, Grekland

 

Målet för detta projekt är att utbyta kunskaper och erfarenheter i arbetet med att utveckla lokal demokrati, gemenskap och ekonomi. I hela Europa är den offentliga välfärden satt under press och lokalt hittar medborgare och ideella organisationer nya sätt att lösa de problem som finns i närsamhället och i människors vardag. Det handlar bl. a om delaktighet i politiska processer, utveckling av socialt företagande och aktivt medborgarskap som svar på socialt utanförskap, arbetslöshet och alienation.

< Efsom från Fisksätra möter Nikos, ortodox präst och ansvarig för soppkök i Patras, Grekland

 

 

Fritidsforums deltagande i det här projektet är en följd av de diskussioner kring ”community work” som förs inom Fritidsforum och vikten av att koordinera alla goda krafter för att utveckla närsamhället.

Projektets deltagare har hittat varandra genom IFS-Europe och från svensk sida har Fisksätra Folkets Hus representerat Fritidsforum. Under projekttiden har de olika ländernas deltagare gjort studiebesök hos varandra. Således har t ex Fisksätra/Fritidsforum gjort studiebesök i Patras (Grekland), Kemijärvi (Finland) samt deltagit i ett avslutande seminarium i Utrecht (Holland).

En rapport kommer att publiceras när projektet är klart.

 


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER