SWOT

 

SWOT-metoden (Strenght, Weakness, Opportunities and Threth) är ett sätt att gemensamt hitta strategier i en grupp inför ett samarbete, projekt, arrangemang etc.

 

A. Diskutera

Styrkor: Vad finns det för styrkor i vår grupp?

Svagheter: Vad finns det för svagheter i gruppen som hindrar oss att lyckas?

Möjligheter: Vilka möjligheter finns för att samarbeta med andra?

Hinder: Till sist, fundera över hinder.

 

B. Redovisa gruppvis.

 

C.

1) Välj tre styrkor som kan förbättras.

2) Välj tre svagheter som kan förbättras.

3) Välj tre möjligheter som går att utveckla.

4) Välj hinder och gör en plan för hur undvika dessa.


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER