Dialogcafé /Minidialogcafé

 

En metod för att organisera stora möten eller konferenser från femton upp till hundratals personer. Ger möjlighet att kring ett givet tema utforska gemensamma intressen, enas om tolkningar och definitioner samt diskutera förslag man finner intressanta och fruktbara att gå vidare med.

 

Regler att enas om vid start:

Alla får komma med synpunkter och idéer som skrivs ner.

Är deltagarna oense skrivs båda synpunkterna ner.

Alla kommer till tals, alla respekterar varandras åsikter.

 

Metoden kräver en stor lokal och utrymme för flera bord med 6-8 deltagare vid varje. Caféet bör ha ett övergripande tema. Sedan kan man bestämma underteman så många som det finns bord för. Stora papper, tuschpennor och tejp är bra att ha. Tips! En vit pappersduk på borden ger möjlighet att anteckna direkt.

Borden grupperas som cafébord. Varje bord har hand om ett undertema. Innan man börjar väljs en cafévärd i varje grupp. Man kan också låta deltagarna komma med förslag på teman eller ha färdiga frågor. Alla tema är nedskrivna och utlagda på borden.

Varje bord har en cafévärd som sitter kvar vid samma bord som uppmuntrar deltagarna och ser till att alla får komma till tals med sina tankar, förslag och idéer. Cafévärden är också uppmärksam på att alla idéer skrivs ner och sammanfattas på slutet. 12 minuter är lagom för en runda, med tid för att flytta runt cirka 15 minuter totalt. När en runda är slut flyttar deltagarna till ett nytt bord och ett nytt undertema. Borden byts inte gruppvis. Låt alla avverka samtliga teman eller bara de teman de är mest intresserade av beroende på hur mycket tid som finns. Det är viktigt att diskussionerna inte fastnar i för eller emot utan att det blir en riktig dialog. Cafédialogen sammanfattas av cafévärdarna (Källa www.idébanken.no).

 

Minidialogcafé

 

En bantad cafédialog för mindre grupper när man vill få igång utveckling, fånga upp vad deltagarna brinner för eller att utarbeta förslag.

 

En person håller i mötet och delar upp deltagarna i mindre grupper som placerar sig kring borden.

Utse en bordsvärd, en sekreterare och en tidshållare per grupp (3 minuter).

 

A. Det här får mig engagerad och att vilja satsa. Syfte: Fånga upp idéer.

1) Tänk själv (2 minuter)

2) Brainstorma genom att skriva förslag på post-it-lappar (5 minuter)

3) Sortera lapparna och dela in dessa efter olika rubriker (5 minuter)

4) Var och en sätter tre stycken pluppar vardera (se ”pluppning”) på de förslag som man tycker är viktigast. Resonera kring varför ni pluppat som ni gjort (5 minuter)

 

B. Alla byter bord utom bordsvärden. Skapa tvärgrupper, håll inte ihop grupperna

 

C. Berätta för de andra vid bordet vad ni sagt i det tidigare samtalet (10 minuter)

 

D. Gå tillbaka till första bordet, samma personer som tidigare, och reflektera kring reaktioner ni fått och om något nytt kommit fram. Anteckna (5 minuter)

 

E. Gruppredovisning. Varje grupp presenterar sitt resultat. Möteshållaren bestämmer hur länge denna punkt pågår.

(Källa ”Vi spelar roll” av Lena Lück )

 


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER