Fotsteg

En metod för att få med sig nya deltagare i en befintlig grupp som redan är i en pågående process. Bland annat får deltagarna arbeta i grupper med konkret förflyttning i rummet, som beskriver gruppens process.

Så här gör du

Varje avgörande punkt i processen identifieras och skrivs ner på papper (blädderblock) och placeras ut i rummet. Deltagarna placera sig vid olika punkter och berättar vad som hänt. De kan berätta hur och var de befann sig då något hände eller hur de involverades i situationen som beskrivs. Därefter läggs symboliska fotsteg ut i rummet mellan punkterna som placerats i tidsordning. Deltagarna förflyttar sig från punkt till punkt, de som inte varit delaktiga i situationer som beskrivits ansluter sig till processen. Samtalen vid varje punkt handlar om det som hänt och alla försöker känna in situationen. Till sist har gruppen ett gemensamt nuläge.


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER