Berättelsen om projektet ”Unga Hållbara Entreprenörer”
Fritidsgårdar, Hemgårdar, Ungdomens Hus och liknande är platser där människor möts och där människor möts finns det möjlighet att lära sig saker. Genom att ge människor redskap att själva skaffa sig kunskap, kastar vi om vår traditionella syn på att lärande alltid kräver en lärare. Vi lär oss själva, av varandra, med varandra. Ledarens roll måste då utvecklas till att bli handledande och lotsande.

Hemgården i Lund har sedan länge satsat på att utveckla metoder för ungas lärande. Ett lärande som sätter viljan att veta, demokrati samt gruppens process och utveckling i fokus istället för den ämnesspecifika kunskap som till exempel skolans formella lärande gör.

Man fokuserar på ett icke-formellt lärande och ett Do It Yourself-tänk (DIY).
Efter en del genomförda projekt kring ungas lärande ville man på Hemgården prova att ta DIY-metodiken för att arbeta med de marginaliserade ungdomar som hamnat i kläm; de som inte får jobb, de som inte pluggar, de rådvilla. Att ge dessa ungdomar möjligheter att testa, att våga och att lära sig nya saker …
… utan en traditionell lärare.

Projektets namn blev UHE, Unga Hållbara Entreprenörer; ett av ungdomsstyrelsen finansierat projekt, genomfört av Hemgården i Lund samt av Majornas Samverkansförening i Göteborg.

Detta är berättelsen om UHE och en introduktion till DIY som metod för lärande och självförverkligande.

Pris 80,- + frakt.
Beställ här >


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER