Lyssna på varandra

Lyssna på varandra

Tips för ett bra möte

Var förberedd! Tänk igenom vilka som kommer, hur många, om vi ska ha fika och vem som ordnar det. Men allra viktigast: vad ska mötet handla om?

Lokalen är viktig, att den är lagom stor, att alla får plats men ändå inte känns ödsligt. Möblera gärna om, stolar i en cirkel är bra om man inte är för många. Det är lättare att diskutera om man ser varandra i ögonen.

Utse mötesledare, gärna den som vet mest om frågorna.

Gör dagordning, skriv upp på tavla eller på papper vad ni ska prata om, det räcker med några punkter och försökt beräkna hur mycket tid varje punkt får ta.

Utse tidshållare som säger till när en punkt drar över tiden.

Utse sekreterare som för anteckningar om vad ni kommer överens om och vad ni ska göra, behöver inte vara långt eller komplicerat.

Mötet börjar: Alla presentera sig, inled med en runda. Är ni fler än 20 kan det räcka med att de som sitter närmast varandra presenterar sig för varandra. Kör ni fast är bikupor bra för att få igång alla.

Ha kul, det ska vara roligt att ha möten. Då presterar alla bättre.

Sluta mötet på utsatt tid, dra inte över tiden!

 

Roterande mötesfunktion

Att sprida funktionerna i en grupp. Någon är tidshållare, någon mötesordförande och en tredje sekreterare. Låt uppgifterna rotera i gruppen efter varje fråga.

 

Talrundor

Talrundor är ett sätt att fördela ordet så att alla får möjlighet att säga något och inte bara ett fåtal som tar hela utrymmet. Låt ordet gå runt i en runda där ingen får säga något förutom den som har ordet. Talaren avslutar med att säga ”tack” som tecken på att han eller hon är färdig.

 

Talboll

Tydliggör vem som har ordet. Använd t.ex. en boll, bara den som har bollen får prata. Det gör det lättare att prata utan att någon avbryter och lättare för andra att lyssna. Metoden minskar risken för att de med högre status och/eller är mer talföra tar över mötet. Bollen kan placeras i mitten av bordet och varje gång någon önskar prata måste han eller hon ta upp den. Bollen kan också användas i talrundorna, då lämnar talaren bollen vidare till nästa när inlägget är avslutat.


    HÅRDROCK TEATER TJEJMÄSSA MUSIKFESTIVAL INNEBANDY BAKA SKATEBOARD GRAFFITI PINGIS KAMPSPORT VIRKA HIPHOP TJEJGRUPP DART PARKOUR DISCJOCKEY TV-SPEL INNEBANDY BAKA DANS MUSIK FOTBOLL TJEJGRUPPER FÖRENINGAR UMGÅS KILLGRUPPER